Kadry i płace

Prowadzimy w uzgodnionym zakresie kompleksową obsługę m.in:

  • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę
  • obsługa umów cywilnoprawnych – zlecenia i o dzieło
  • dodatkowe świadczenia pracownicze – ekwiwalenty, itp.
  • obsługa kadrowa – prowadzenie teczek osobowych, umowy o pracę, świadectwa pracy i zaświadczenia pracownicze
  • sporządzanie deklaracji ZUS
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-11

Klienci otwierający działanośc gospodarczą mogą liczyć na bezpłatną pomoc w tematyce kadrowo-płacowej.

Nowi Klienci moga liczyć na pomoc w sprawdzeniu dokumentacji księgowej 
z poprzednich lat
 i weryfikację ewentualnych błędów.

Biuro - Praga Warszawa

ul. Majdańska 7, lok. użytkowy 16, 04-088 Warszawa

 Kontakt - Biuro rachunkowe Praga Warszawa

Filia - Tarchomin Warszawa

ul. Myśliborska 98, 03-185 Warszawa

 Kontakt - Biuro rachunkowe Tarchomin Warszawa

Kalendarium

do 10-tego wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP osoby fizyczne nie zatrudniające pracowników opłacające składki wyłącznie za siebie

do 15-tego wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP pozostali płatnicy składek

do 20-tego wpłaty zaliczkek na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych; zryczałtowanego podatku dochodowego; ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

do 25-tego wpłaty podatku VAT oraz złożenia deklaracji VAT-7

Rodo Rozwiązania internetowe: MediaConsulting.pl
#biuro_rachunkowe   #księgowość   #lukan   #rachunkowość